Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Zajęcia sportowe

Głównym celem sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych jest stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Cele edukacyjne:

 • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym;
 • uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
 • wdrażanie do pozytywnego współzawodnictwa;
 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej.

Cele ogólne:

 • wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, gibkości, siły, wytrzymałości;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 • nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki;
 • kontrola sprawności ogólnej i specjalnej;
 • przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych;
 • przygotowanie do udziału w zawodach sportowych;
 • eliminowanie błędów technicznych i taktycznych;
 • nauka współpracy w zespole;
 • zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów;
 • zapoznanie uczniów z przepisami gry i zasadami sędziowania;
 • kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku.

Imprezy sportowe organizowane na terenie szkoły:

 • szkolny turniej w tenisa stołowego BS I stopnia,
 • szkolny turniej w piłkę koszykową BS I stopnia,
 • szkolny turniej w piłkę nożną BS I stopnia
 • turniej w bilarda-8 dla uczniów zakwaterowanych w internacie,
 • szkolny turniej w ringo BS I stopnia,
 • szkolny turniej w boccie SPdP.

Startujemy w:

 • OLIMPIADY SPECJALNE
 • PTSS „SPRAWNI RAZEM”
 • HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE.
 • REGIONALNY TURNIEJ KRĘGLARSKI PLACÓWEK SPECJALNYCH.
 • „PRZEKROCZYĆ GRANICE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” OSTRÓW WLKP.