Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Koło Literackie

Kółko literackie w Naszej Szkole funkcjonuje już od wielu lat, a zakres działalności i zainteresowań jego członków jest niezwykle szeroki. Każdy bez względu na swoje możliwości może być poetą. Koło Literackie działające w naszej szkole tworzą młodzi uzdolnieni poeci. Łączy ich podobna wrażliwość, spojrzenie na świat, jak i na drugiego człowieka. Może poezja tworzona przez nich nie jest doskonała, może są w niej braki, ale wypływa z głębi dusz tych uczniów więc nie można przejść obok niej obojętnie.

Zajęcia Koła Literackiego są prowadzone cyklicznie raz w tygodniu. Celem prawdziwym i nadrzędnym jest stworzenie młodzieży możliwości do rozwijania pasji, korzystania z dóbr kultury jakimi dysponuje nasz region, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się.

Spotkania mają na celu pomaganie we wzajemnym słuchaniu się, doskonaleniu umiejętności dyskusji, wyrażanie opinii o przeczytanych tekstach, udział w różnych formach życia literackiego, udział w konkursach w szkole i poza nią. Zależy nam aby nasi uczniowie byli chętni do dyskusji o poezji, prozie, literaturze, chcieli spotykać się z innymi, którym słowo pisane nie jest obce.

Cel działania:

  • propagowanie kultury języka polskiego;
  • kształcenie mówionego i pisanego języka uczniów podczas różnorodnych ćwiczeń, uwrażliwienie na bogactwo i piękno ojczystego języka
  • zapoznanie młodzieży z różnorodnymi źródłami słownikowymi, poprawnym schematem językowym, sposobami konstruowania wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów poetyckich materiałów dziennikarskich, swobodnej twórczości pozwalającej na wszechstronny rozwój dziecka.
  • promowanie i motywowanie uzdolnionych uczniów.

Szczegółowy opis działania:

Praca z uczniami była realizowana zgodnie z założeniami autorskiego program rozwijania literackich uzdolnień uczniów. Spotykaliśmy się raz w tygodniu. Uczniowie układali rymowanki, „bawili się słowem”, tworzyli „dziwne wyrazy”. Wzbogacaliśmy język wypowiedzi wyszukując w słownikach synonimy użytych wyrazów, tworzyliśmy zwroty, porównania i epitety. Dzięki tej pracy teksty pisane przez uczniów były ciekawe i świadczyły o pewnym poziomie kultury czytelniczej.

Zajęcia literackie polegały także na poznawaniu twórczości klasyków literatury (M.Konopnickiej, J.Tuwima, J.Brzechwy, J. Korczaka i in.). Ponadto pracowaliśmy metodą projektową i realizowaliśmy takie projekty edukacyjne jak: „Dobrzy ludzie w czasach zła”, „Julian Tuwim – poeta wrażliwy”, „Mali, średni, duzi, Janusz Korczak żyje wśród nas”. Czytaliśmy i czytamy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom. Czytająca szkoła”. Chętnie organizowaliśmy konkursy literackie i wiedzy dla uczniów naszej Placówki. Odpowiadaliśmy na zaproszenia do udziału w konkursach literackich. Uczniowie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Oglądaliśmy spektakle teatralne, filmy, słuchaliśmy koncertów
w Kaliskiej Filharmonii.

Wszystkie formy aktywności uczniów zawsze były przez nas omawiane. Młodzież chętnie wypowiadały się na temat zdobytych doświadczeń. Uczyli się w ten sposób wymieniać poglądy i kształtowali swój gust literacki.

Edukacja literacka to nie jedyna forma oddziaływań, w której uczestniczyli uczniowie. Stałym elementem naszych spotkań było słuchanie popularnych utworów muzyki klasycznej. Stawała się dla nich inspiracją, wyzwalała pozytywne emocje, wyciszała i rozbudzała wyobraźnię.
Proponowane formy pracy intelektualnej wzbogacały i rozwijały uczniów, zachęcały do kontynuowania tych zainteresowań. Stworzyły możliwość pożytecznego wypełnienia czasu wolnego dzieci i stały się ciekawą ofertą szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych.