Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone w naszym Ośrodku ukierunkowane są na maksymalne rozwijanie i usprawnianie różnych funkcji psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, społecznych), korygowanie deficytów rozwojowych i kompensowanie braków, usprawnianie technik szkolnych (m.in. czytania, pisania i liczenia) oraz bogacenie wiedzy ogólnej.

W zależności od potrzeb uczniów zajęcia te organizowane są zarówno na poziomie szkoły zawodowej jak i Szkoły Przysposabiającej do Pracy i realizowane grupowo lub indywidualnie.