Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Szkolna drużyna ZHP

Metoda harcerska jako forma rewalidacji

„Nieprzetarty Szlak” to pion harcerstwa, który obejmuje swoim działaniem wszystkie typy szkolnictwa specjalnego. Nazwa ta symbolizuje ustawiczne i wytrwałe pokonywanie przeszkód i trudności na jakie napotyka młodzież niepełnosprawna.

W swoich założeniach, programie i metodyce harcerstwo ma duże możliwości kompensowania i usprawniania zaburzonych funkcji. Gry
i zabawy usprawniają zmysły: wzrok, słuch, węch czy dotyk, świetnie ćwiczą pamięć oraz zmuszają do koncentracji uwagi. Gry terenowe wyrabiają orientację w środowisku, zmuszają do wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej i współdziałania z kolegami. Gawęda jest trafną metodą przekazywania dzieciom wiedzy o otaczającym ją świecie. Harcerze zdobywają sprawności, których realizacja dostarcza im niezbędnej wiedzy i potrzebnych umiejętności.

W naszym Ośrodku działa od wielu lat 31Kaliska Drużyna Harcerska Wędrownicza „Nieprzetartego Szlaku”. Tworząc szkolną drużynę harcerską , angażując młodzież do uczestnictwa w spotkaniach mamy na celu stymulowanie i wspomaganie procesu rewalidacji naszych wychowanków. Kierując się wyborem metodyki harcerskiej w pracy z naszymi wychowankami chcemy wyposażyć ich w umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie, kierowania się zasadami i normami ogólnie przyjętymi. Chcemy, aby nasi podopieczni ujrzeli
w sobie to co dobre, pozytywne, wartościowe.

Nasi harcerze w ramach swojej działalności uczestniczą w rajdach, spotkaniach, zlotach. Zdobywają nagrody, uczestniczą w konkursach
i przeglądach harcerskich drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Na zbiórkach, rajdach poznają zwyczaje i obrzędy harcerskie, zdobywają sprawności, rozwijają swoje indywidualne zainteresowania.

Ważnym elementem w pracy z drużyną są spotkania integracyjne, gdzie harcerze uczą się pląsów, piosenek, jak również poznają harcerskie obyczaje. Spotkania przy ognisku, zabawa i wspólne działania pozwalają na likwidowanie barier, budowaniu pozytywnego obrazu osób o obniżonej sprawności intelektualnej. Współpraca z rówieśnikami powoduje wśród harcerzy wzrost zachowań prospołecznych, które ułatwiają pełnienie ról społecznych w innych sytuacjach.

Rajd harcerski
Szkolna drużyna harcerska uczestniczyła 18 października w festynie na kaliskiej rogatce. Było to oficjalne rozpoczęcie nowego roku harcerskiego 1014/2015. Zobacz galerię zdjęć.

Warsztaty ZHP
15 grudnia nasi harcerze gościli zaprzyjaźnioną drużynę harcerską. Wspólnie wspominali realizację projektów Głównej Kwatery ZHP, które odbywały się w Załęczu i Warszawie. Zobacz galerię zdjęć.

Realizacja projektu Cztery Pory Roku