Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy usytuowany przy ulicy Handlowej 30, funkcjonujący od 40 lat, to nie tylko szkoła zawodowa, internat, warsztaty szkolne, ale także część historii naszego miasta, część życia tych osób, które tu i pracowały, zdobywały zawód i mieszkały w internacie.

Jak przebiegało kształcenie zawodowe przed 1966 rokiem?

Od l września 1951 roku w budynku parafialnym na ,,Rypinku” przy ulicy Kordeckiego uruchomiono naukę zawodu dla uczniów kończących szkołę Podstawową Specjalną. Młodzież wówczas kształciła się w trzech specjalnościach: krawiectwo, szewstwo, ślusarstwo. Szkoła zawodowa mieściła się w dwóch klasach. Czyniono starania o poprawę sytuacji lokalowej.

W maju 1958 roku, ku radości młodzieży, rodziców i nauczycieli, władze oświatowe przekazały szkole zawodowej ·pomieszczenia po koszarach wojskowych przy ulicy Łaziennej 6. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów warunki lokalowe poprawiły się na tyle, że uruchomione zostały dwa warsztaty krawieckie i szewskie. Kierownictwo szkoły i nauczyciele jednak nie spoczęli na laurach. Ciągle dążyli do powstania placówki, w której byłyby warunki na:

  • rozszerzenie oferty zawodowej,
  • wszechstronne przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia.

W 1958 roku wystąpiono do władz miejskich Kalisza o przydział działki pod budowę nowoczesnej placówki.

Budowę obiektu rozpoczęto w 1964 roku u zbiegu ulic: Handlowej, Zubrzyckiego, obecnie Nowy Świat i Skalmierzyckiej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna rozpoczęła swoją działalność w obecnym kształcie 17 października 1966 roku, a internat otworzono l stycznia 1967 roku. Zespół budynków stanowiło 5 segmentów połączonych łącznikami: szkoła, internat, 2 obiekty warsztatowe i sala gimnastyczna. Oprócz Szkoły Zawodowej do końca roku szkolnego 1978/79 w Ośrodku funkcjonowała również szkoła umożliwiająca uzyskanie zawodu i równoczesne ukończenie szkoły podstawowej.

Po uruchomieniu placówki młodzież wraz z nauczycielami przystąpiła do zagospodarowania, ,własnymi siłami i środkami, całego obszaru wokół budynków. Wytyczono i wykonano boisko sportowe oraz tereny rekreacyjne. Założono tereny zieleni, sadząc pierwsze krzewy i drzewa.

W 1967 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało placówce nazwę Ośrodek Szkolno- Wychowawczy imienia Janusza Korczaka. Od tego czasu mądrość pedagogiczna naszego patrona jest drogowskazem w naszej codziennej pracy. Bez względu na czasy, w jakich pracowaliśmy i uczyliśmy się, naszym nadrzędnym celem było przygotowanie każdego ucznia do samodzielności w dorosłym życiu zarówno osobistym jak i zawodowym. ,,Powiedz dziecku, że jest mądre, że potrafi” stało się naszym mottem.

W ciągu upływających lat młodzież kształciła się w różnych zwodach, których wybór podyktowany był między innymi warunkami rynkowymi. Obecnie nasza oferta zawiera następujące zawody: ślusarz, tapicer, malarz-tapeciarz, rzeźnik – ­wędliniarz, kucharz małej gastronomii, krawiec, cukiernik, ogrodnik.

W ramach zajęć praktycznych wychowankowie wykonują różne usługi na rzecz placówki, a także usługi na zlecenie, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i jej rodziców w Ośrodku powstały w roku szkolnym 2000/2001 oddziały przysposabiające do pracy, a od roku 2004 funkcjonuje trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej nie tylko zdobywają umiejętności zawodowe, ale aktywnie uczestniczą w życiu placówki i miasta. Samorządność wychowanków przejawia się w różnorodnych formach działalności. Młodzież jest organizatorem wielu ciekawych imprez dla 'społeczności placówki. Są to: konkursy, kiermasze świąteczne, wieczorki tematyczne, bale, uroczystości z okazji Świąt, Dnia Patrona, Dnia Wiosny i wiele innych.

W placówce prężnie działa drużyna nieprzetartego szlaku ZHP. Uczniowski SKS bierze udział w licznych imprezach sportowych w ramach Stowarzyszenia „Sprawni razem” zdobywając czołowe miejsca w różnych dyscyplinach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasi wychowankowie dzielnie uczestniczą we wszystkich rajdach PTTK, na których wielokrotnie potwierdzili swoja sprawność, wytrwałość i wiedzę odnosząc sukcesy i zdobywając nagrody. Natomiast szkolny teatrzyk ,,Maska” corocznie prezentuje nową jasełkę w Muzeum Ziemi Kaliskiej.

Tradycją naszej placówki jest organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych ,,Najsprawniejszy uczeń w zawodzie”

Nasi wychowankowie corocznie wyjeżdżają pod opieką nauczycieli na obóz rehabilitacyjny.

Wygląd i wyposażenie placówki zmieniał się na przestrzeni lat. Dbano o tereny zieleni oraz schludny i przytulny wygląd pokoi internatu.

W ostatnim czasie znaczącą modernizację w placówce umożliwiło pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozwoliło to na:

  • wymianę mebli,
  • zakup nowoczesnego sprzętu RTV i AGD,
  • zakup licznych pomocy dydaktycznych,
  • wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, logopedycznego oraz gabinetu.

27 czerwca 2013 roku w sali gimnastycznej przy ulicy Handlowej 30 odbył się ostatni apel kończący rok szkolny 2012/2013.

2 września 2013 roku rozpoczęła się nowa era w historii SOSW nr 1 w Kaliszu.

W tym dniu odbył się apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2013/ 2014 w nowej siedzibie naszej szkoły przy ulicy Augustyna Kordeckiego 17a

Dzięki temu środkom miasto Kalisz posiada obecnie bardzo dobrze wyposażoną, nowoczesna placówkę kształcenia specjalnego.

W naszej dotychczasowej pracy, a także w przyszłości postępować będziemy zgodnie ze słowami wypowiedzianymi przez patrona Janusza Korczaka: ,,Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie”. Słowa te widnieją na sztandarze Ośrodka Szkolno – ­Wychowawczego w Kaliszu i zapisane są w naszych umysłach i sercach.