Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Aktualności

Informacja dla rodziców! – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

sie 18, 2023 | Aktualności

Informacja dla rodziców – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 1. Rodzice, opiekunowie lub pełnoletni uczeń dokonują zakupu zgodnie z ustaleniami z wychowawcą klasy /wykaz podręczników lub materiałów dydaktycznych lub ćwiczeniowych/ w czerwcu br.
 2. Potwierdzeniem zakupu jest faktura VAT zawierająca dane ucznia: imię i nazwisko, adres,
 3. Wniosek do pedagoga szkolnego składa rodzic lub opiekun ucznia, który nie ukończył 18 r.ż. Pełnoletni uczeń składa wniosek osobiście. W imieniu uczniów ubezwłasnowolnionych wniosek składa opiekun ustanowiony przez sąd.
 4. Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2023 r.
 5. Wysokość przysługującej pomocy:
  • 390 zł – uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia,
  • 225 zł – uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 6. Wnioskodawca otrzymuje zwrot do podanej wysokości /nawet jeżeli wydał więcej pieniędzy/, lub do wysokości poniesionych wydatków, jeżeli poniesiona kwota jest niższa od ustalonego limitu.
 7. Zwrot wydanych pieniędzy zostanie przekazany na konto bankowe podane we wniosku w I połowie grudnia 2023 r.