Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Aktualności

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu serdecznie zaprasza tegorocznych absolwentów szkół podstawowych posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

mar 12, 2023 | Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu serdecznie zaprasza tegorocznych absolwentów szkół podstawowych posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność typu: niedosłyszenie, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, afazja, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do kontynuowania nauki w naszym Ośrodku.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu prowadzi dwie szkoły:

  • Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcącą w 4 zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie oraz pracownik pomocniczy gastronomii.
  • Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla kandydatów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek prowadzi internat dla uczniów mieszkających poza Kaliszem.

Uczniom szkoły branżowej zapewniamy praktyki zawodowe w szkolnych, dobrze wyposażonych pracowniach.

W szkole branżowej młodzież uczy się w klasach liczących od 10 do 16 osób. Podczas zajęć zawodowych, lekcji języków obcych uczniowie dzieleni są na mniejsze grupy. Program nauczania jest identyczny, jak w szkołach masowych, jednak w naszej szkole stosowana jest indywidualizacja, co oznacza dostosowanie treści nauczania i możliwości psychofizycznych uczniów do wymagań edukacyjnych.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy klasy liczą od 4 – 6 uczniów.

Zainteresowanych uczniów i ich rodziców zapraszamy na nasze media internetowe:

Dokumenty konieczne do złożenia dostępne są w sekretariacie Ośrodka.

W dniach:
20 – 23 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 13.00

oraz
24 marca 2023 r. w godzinach 9.00 do 17.00
zapraszamy
na „Dni Otwarte” podczas których postaramy się pokazać Ośrodek i przybliżyć Państwu cele,
które nam przyświecają w procesie wychowania i edukacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 502 33 90.