Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. Janusza Korczaka

625023360

Sekretariat

Polub nas

na Facebooku

Trening słuchowy Tomatisa

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia za pomocą Metody Tomatisa zwanej również stymulacją audio – psycho – lingwistyczną. Jest to terapia wspomagająca terapię logopedyczną. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj trzy sesje. Rozkład sesji ma najczęściej następujący przebieg:

 • I sesja – 10 dni (od poniedziałku do piątku) – kilkutygodniowa przerwa
 • II sesja – 10 dni (od poniedziałku do piątku) – kilkutygodniowa przerwa
 • III sesja– 10 dni (od poniedziałku do piątku)

Kim był Alfred Tomatis?

Profesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, który w latach 40-tych XX wieku prowadził badania nad rolą narządu słuchu. Szczególnie interesował go problem zależności między słyszeniem a tworzeniem głosu i produkcją mowy.

Na podstawie swoich obserwacji Tomatis sformułował prawo, zwane pierwszym prawem Tomatisa, które brzmi: głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać ucho – nasz narząd słuchu. W uproszczeniu można powiedzieć, że aby prawidłowo kontrolować głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie. Z pierwszego prawa Tomatisa wynika automatycznie drugie prawo: modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.

Czym różni się słyszenie od słuchania, czym jest uwaga słuchowa?

Tomatis zauważył, że słyszenie to nie to samo co słuchanie. Słyszenie jest procesem biernym zależnym od stanu naszego narządu słuchu. Jeżeli narząd słuchu jest uszkodzony, możemy mieć problemy ze słyszeniem pewnych dźwięków. Możemy to sprawdzić za pomocą badania audiometrycznego.

Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji. Słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka. Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje „koło uszu” – trzeba im np. kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia.

Objawy mogące sugerować istnienie u danej osoby zaburzeń uwagi słuchowej to:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • błędna interpretacja pytań,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • konieczność powtarzania poleceń,
 • monotonny głos,
 • ubogie słownictwo,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie strony lewej i prawej,
 • nadaktywność,
 • brak wiary w siebie,
 • nieśmiałość.

Czy prawe ucho słucha inaczej niż lewe – co to takiego lateralizacja słuchowa?

Okazało się, że ważną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa. Każdy z nas preferuje posługiwanie się jedną z rąk (najczęściej prawą). Taka preferencja istnieje również dla nogi, oka, a także ucha. Okazuje się, że prawe ucho słucha inaczej niż ucho lewe.
Według Tomatisa prawidłową, fizjologiczną lateralizacją jest lateralizacja prawo uszna.

Metoda Tomatisa pomaga dzieciom, u których stwierdzono:

 • zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
 • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko),
 • dysleksja,
 • trudności szkolne,
 • zaburzenia koncentracji,
 • autyzm.