Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone w naszym Ośrodku ukierunkowane są na maksymalne rozwijanie i  usprawnianie różnych funkcji psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, społecznych), korygowanie deficytów rozwojowych i kompensowanie braków, usprawnianie technik szkolnych (m.in. czytania, pisania i liczenia) oraz bogacenie wiedzy ogólnej. 
W zależności od potrzeb uczniów zajęcia te organizowane są zarówno na poziomie szkoły zawodowej  jak i Szkoły Przysposabiającej do Pracy i realizowane grupowo lub indywidualnie.