I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Ostrzeszowa, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Konarzewa, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy z Piły

II miejsce - Specjalny Ośrode Skzolno-Wychowawczy Nr 1 z Kalisza,
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr św. Elżbiety z Ostrowa
Wielkopolskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 z
Konina, Szkoła Podstawowa 
 nr 17 z Kalisza

III miejsce - Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru z
Kalisza, Zespół Placówek Specjalnych z Pleszewa