SZKOLNY   ZESTAW   PROGRAMÓW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Rok szkolny 2017/2018

  

 

Przedmiot

lub rodzaj zajęć

 

Nazwa programu

 

Autor

 

 

 

Numer w szkolnym zestawie programów

 

Uwagi

Profilaktyka i

Wychowanie

Program Wychowawczy Profilaktyczny

E.Michniacka, I.Graczyk- Rykowska,

 

1/2015/16

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2015 r.

j. polski

Zrozumieć świat

Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej

Nowa Era

Jadwiga Pakulska

1/2011/12

 

historia

„Poznać przeszłość” Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era

Marek Jekel

2/2011/12

 

geografia

Geografia. Po prostu.

Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

WsiP

Izabela Łęcka

Mirosław Mularczyk

3/2011/12

 

biologia

„Biologia na czasie” – program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Marek Kaczmarzyk

4/2011/12

 

chemia

To jest chemia – program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

R.Hassa,, A.Mrzigod, J.Mrzigod

5/2011/12

 

matematyka

Program nauczania matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej.

WsiP

Leokadia Wojciechowska

Maciej Bryński, Karol Szymański

6/2011/12

 

fizyka

Program nauczania do podręcznika Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Zamkor

Barbara Saganowska,

Maria Fijałkowska

7/2011/12

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

„Krok w przedsiębiorczość” Nowa Era

Marek Niesłuchowski

8/2011/12

 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe  dla klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

Maria Szambelan

3/2016/17

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program zajęć edukacyjnych dla II, III, IV etapu edukacyjnego.

Grażyna Skirmuntt

9/2011/12

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

Nowa Era

Jarosław Słoma

10/2011/12

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny. Przeznaczony dla szkoły Zawodowej. Oxford University Press 2012

Joanna Sosnowska

11/2011/12

 

Język angielski zawodowy

Program nauczania języka angielskiego w kształceniu zawodowym.

Express Publishing 2012

Magdalena Kłębowska

1/2014/2015

 

Wychowanie fizyczne

Modyfikacja programu nauczania z wychowania fizycznego
„Zdrowie. Sport. Rekreacja.”

Urszuli Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Modyfikacja –Anna Antczak, Dariusz Bocian,  Tomasz Efinoiwicz, Maria Szambelan

2/2016/17

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy

„ W centrum uwagi”

Mariusz Menc

3/2014/15

 

Informatyka

Informatyka – Program Nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych  - zakres podstawowy

Arkadiusz Gawełek

1/2012/13

 

Kucharz

Modyfikacja programu Program nauczania dla zawodu kucharz

Jolanta Graczek

Modyfikacja-

mgr Katarzyna Kozłowska,

4/2016/17

 

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

Modyfikacja programu.

Program nauczania dla zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

K. Wojewoda

Modyfikacja –

mgr inż. J. Kruszcz-Wydra,

mgr W.Stroński

16/2011/12

 

Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkolny Program Nauczania

 

Anna Jarzyna, Katarzyna Kominek,

Izabella Kotecka

1/2016/17

 

Zajęcia rewalidacyjne

Program logopedyczny

„Chcę mówić wyraźnie”

mgr I. Graczek-Rykowska

 

31/2004/05

Program autorski

Recenzent:

mgr Karina Hofman

Biblioteka

Program zajęć biblio-terapeutycznych dla Szkoły Przysposabiającej do pracy

M. Kot

37/2005/06

Program autorski

Recenzent:

mgr L.Skowrońska

Koła zainteresowań

Program zajęć koła literackiego

mgr I. Graczyk- Rykowska

38/2005/06

 

Religia

Program nauczania religii
w szkołach dla dzieci
i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla ZSZ. –„Wiara wspólnoty”
  - Ogólnopolski Zespół Katechetów 2004 Katowice

 

17/2007/08

Postawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

Religia

Program nauczania religii rzymska- katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym „Z Bogiem przez życie”

A.M. Kielar

40/2006/07

Postawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

     

 

Nauczyciel- bibliotekarz Małgorzata Kot