SZKOLNY   ZESTAW   PROGRAMÓW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im Janusza Korczaka
w Kaliszu

 

Rok szkolny 2019/2020

  

 

Przedmiot

lub rodzaj zajęć

 

Nazwa programu

 

Autor

 

 

 

Numer w szkolnym zestawie programów

 

Uwagi

Branżowa szkoła I Stopnia - Ponadpodstawowa

przedmioty ogólnokształcące

j. polski

To się czyta! Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia

Wyd. Nowa Era

Krystyna Brząkalik

1/2019/20

 

historia

Historia Program nauczania dla szkoły branżowej

Wyd. Operon

Jarosław Bonecki

2/2019/20

 

geografia

Geografia

Program nauczania dla szkoły branżowej
I stopnia

Wyd. Operon

Sławomir Kurek

3/2019/20

 

biologia

Program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Branżowa I Stopnia

Iwona Grabowska

4/2019/20

Program autorski

Podstawa programowa MEN 2017

matematyka

Program nauczania matematyki

dla branżowej szkoły I stopnia do serii

„To się liczy!”

Wyd. Nowa Era

Dorota Ponczek

5/2019/20

 

Informatyka

Informatyka

Program nauczania dla szkoły branżowej

I stopnia

Wyd. Operon

Wojciech Hermanowski

 

6/2019/20

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania dla szkoły branżowej
I stopnia

Wyd. Operon

Maria Gaertner

7/2019/20

 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe  dla klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

Maria Szambelan

3/2016/17

Program autorski Podstawa programowa MEN 2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania dla szkoły branżowej

I stopnia

Wyd. Operon

  Barbara Boniek

 

8/2019/20

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej I stopnia na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego.

Wyd. Macmillan

Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń

9/2019/20

 

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia, II stopnia i klas I-IV technikum.

Wyd. Klett

Justyna Ciecharowska

10/2019/20

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania. Wychowanie fizyczne – Branżowa Szkoła I Stopnia

Dariusz Bocian

11/2019/20

Program autorski

Podstawa programowa MEN 2017

Branżowa Szkoła I Stopnia – Ponadgimnazjalna

przedmioty ogólne

j. polski

Zrozumieć świat

Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej

Nowa Era

Jadwiga Pakulska

1/2011/12

 

historia

„Poznać przeszłość” Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.  Nowa Era

Marek Jekel

2/2011/12

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy

„ W centrum uwagi”

Mariusz Menc

3/2014/15

 

matematyka

Program nauczania matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej.

WSiP

Leokadia Wojciechowska

Maciej Bryński, Karol Szymański

6/2011/12

 

fizyka

Program nauczania do podręcznika Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Zamkor

Barbara Saganowska,

Maria Fijałkowska

7/2011/12

 

chemia

To jest chemia – program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

R.Hassa,, A.Mrzigod, J.Mrzigod

5/2011/12

 

biologia

„Biologia na czasie” – program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Marek Kaczmarzyk

4/2011/12

 

geografia

Geografia. Po prostu.

Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

WsiP

Izabela Łęcka

Mirosław Mularczyk

3/2011/12

 

Język angielski zawodowy

Program nauczania języka angielskiego w kształceniu zawodowym.

Express Publishing 2012

Magdalena Kłębowska

1/2014/2015

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny. Przeznaczony dla szkoły Zawodowej. Oxford University Press 2012

Joanna Sosnowska

11/2011/12

 

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i i klas I-IV technikum.

Wyd. Klett

E. Danuta Machowiak

12/2019/20

 

Informatyka

Informatyka – Program Nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych  - zakres podstawowy

Arkadiusz Gawełek

1/2012/13

 

Wychowanie fizyczne

Modyfikacja programu nauczania z wychowania fizycznego
„Zdrowie. Sport. Rekreacja.”

Urszuli Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Modyfikacja –Anna Antczak, Dariusz Bocian,  Tomasz Efinoiwicz, Maria Szambelan

2/2016/17

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program zajęć edukacyjnych dla II, III, IV etapu edukacyjnego.

Grażyna Skirmuntt

9/2011/12

 

Szkoła Branżowa I Stopnia - ponadpodstawowa

przedmioty zawodowe

Kucharz

Program nauczania dla zawodu Kucharz.

ORE

 

13/2019/20

Symbol cyfrowy zawodu 712905

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Program nauczania dla zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

ORE

 

14/2019/20

Symbol cyfrowy zawodu 911205

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

Program nauczania dla zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

ORE

 

15/2019/20

Symbol cyfrowy zawodu 712905

Szkoła Branżowa I Stopnia  ponadgimnazjalna

                                                            przedmioty zawodowe                          

Kucharz

Modyfikacja programu Program nauczania dla zawodu kucharz

Jolanta Graczek

Modyfikacja-

mgr Katarzyna Kozłowska,

4/2016/17

 

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

Modyfikacja programu.

Program nauczania dla zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

K. Wojewoda

Modyfikacja –

mgr inż. J. Kruszcz-Wydra,

mgr W.Stroński

16/2011/12

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Szkolny Program Nauczania

Szkoła przysposabiająca do pracy

Anna Jarzyna, Katarzyna Kominek,

Izabella Kotecka

1/2016/17

Program autorski

Podstawa programowa MEN 2017

Biblioteka

Program zajęć biblio-terapeutycznych dla Szkoły Przysposabiającej do pracy

M. Kot

37/2005/06

Program autorski

Recenzent:

mgr L.Skowrońska

Programy ogólnoszkolne

Profilaktyka i

Wychowanie

Program Wychowawczy Profilaktyczny

E.Michniacka, I.Graczyk- Rykowska,

 

1/2015/16

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2015 r.

Koła zainteresowań

Program zajęć koła literackiego

mgr I. Graczyk- Rykowska

38/2005/06

 

Zajęcia rewalidacyjne

Program logopedyczny

„Chcę mówić wyraźnie”

mgr I. Graczek-Rykowska

 

31/2004/05

Program autorski

Recenzent:

mgr Karina Hofman

Religia

Religia BSIS

Program nauczania religii
w szkołach dla dzieci
i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla ZSZ. –„Wiara wspólnoty”
  - Ogólnopolski Zespół Katechetów 2004 Katowice

 

17/2007/08

Postawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

Religia SPdP

Program nauczania religii rzymska- katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym „Z Bogiem przez życie”

A.M. Kielar

40/2006/07

Postawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

     

 

Nauczyciel- bibliotekarz Małgorzata Kot