Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze PTTK „Wędrownicy”

Szkolne Koło  „Wędrownicy” działa w Ośrodku od 12 lat.

Członkowie Koła uczestniczą w rajdach pieszych po Kaliszu i okolicy zwiedzając zabytki oraz poznając historię regionu.

Udział w rajdach pozwala na:

·         poprawę kondycji i odporności organizmu,

·         rozwijanie umiejętności społecznych i radzenia sobie w różnych sytuacjach,

·         rozwijanie zainteresowań,

·         wdrożenie prawidłowych nawyków spędzania czasu wolnego.