Metoda harcerska jako forma rewalidacji

"Nieprzetarty Szlak" to pion harcerstwa, który obejmuje swoim działaniem wszystkie typy szkolnictwa specjalnego. Nazwa ta symbolizuje ustawiczne i wytrwałe pokonywanie przeszkód i trudności na jakie napotyka młodzież niepełnosprawna.

W swoich założeniach, programie i metodyce harcerstwo ma duże możliwości kompensowania i usprawniania zaburzonych funkcji. Gry
i zabawy usprawniają zmysły: wzrok, słuch, węch czy dotyk, świetnie ćwiczą pamięć oraz zmuszają do koncentracji uwagi. Gry terenowe wyrabiają orientację w środowisku, zmuszają do wykorzystania
w praktyce wiedzy teoretycznej i współdziałania z kolegami. Gawęda jest trafną metodą przekazywania dzieciom wiedzy o otaczającym ją świecie. Harcerze zdobywają sprawności, których realizacja dostarcza im niezbędnej wiedzy i potrzebnych umiejętności.

W naszym Ośrodku  działa od wielu lat 31Kaliska Drużyna Harcerska Wędrownicza "Nieprzetartego Szlaku”. Tworząc szkolną drużynę  harcerską , angażując młodzież do uczestnictwa w spotkaniach mamy na celu stymulowanie i wspomaganie procesu rewalidacji naszych wychowanków. Kierując się wyborem metodyki harcerskiej w pracy
z naszymi wychowankami chcemy wyposażyć ich w umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie, kierowania się zasadami i normami ogólnie przyjętymi. Chcemy, aby nasi podopieczni ujrzeli
w sobie to co dobre, pozytywne, wartościowe.

Nasi harcerze w ramach swojej działalności uczestniczą w rajdach, spotkaniach, zlotach. Zdobywają nagrody, uczestniczą w konkursach
 i przeglądach harcerskich drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Na zbiórkach, rajdach poznają zwyczaje i obrzędy harcerskie, zdobywają sprawności, rozwijają swoje indywidualne zainteresowania.

 Ważnym elementem w pracy z drużyną są spotkania integracyjne, gdzie harcerze uczą się pląsów, piosenek, jak również poznają harcerskie obyczaje. Spotkania przy ognisku, zabawa i wspólne działania pozwalają na likwidowanie barier, budowaniu pozytywnego obrazu osób o obniżonej sprawności intelektualnej. Współpraca z rówieśnikami powoduje wśród harcerzy wzrost zachowań prospołecznych, które ułatwiają pełnienie ról społecznych w innych sytuacjach.

     

 

  Rajd harcerski

 

   Szkolna drużyna harcerska uczestniczyła 18 października w festynie na kaliskiej rogatce. Było to oficjalne rozpoczęcie nowego roku harcerskiego 1014/2015.

 

                                                               zobacz foto

  Warsztaty ZHP
 
15 grudnia  nasi harcerze gościli zaprzyjaźnioną drużynę harcerską. Wspólnie wspominali realizację projektów  Głównej Kwatery  ZHP, które odbywały się  w Załęczu i Warszawie.

                                                                            Zobacz foto       Realizacja projektu Cztery Pory Roku