"Zajęcia plastyczne jako forma rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo" - program zajęć plastycznych 

                                                                        -mgr Agnieszka Pijańska nauczyciel - wychowawca OSW Kalisz

"Zadania wychowawcy internatu w zakresie współpracy z rodzicami" -mgr Agnieszka Pijańska nauczyciel - wychowawca OSW Kalisz

"Krajoznawstwo i turystyka w Ośrodku"- mgr Anna Sradomska nauczyciel - wychowawca OSW Kalisz

Zestawienie bibliograficzne z pedagogiki specjalnej za lata 1995 - 2005 - mgr Karola Balcerzyk nauczyciel OSW Kalisz

Analiza przypadku wychowawczego. Analiza rysunku ucznia jako techniki pomocniczej w pracy wychowawczej - Małgorzata Kot nauczyciel OSW Kalisz

Program zajęć biblioterapeutycznych dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Małgorzata Kot nauczyciel OSW Kalisz

Encyklopedie i słowniki - Małgorzata Kot nauczyciel OSW Kalisz

Janusz Korczak - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

Trudności w odrabianiu pracy domowej - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

Karać czy nagradzać - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

Kodeks widza - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

Wierzenia dotyczące roślin - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

 “Tristan 1946” Marii Kuncewiczowej wobec legendy miłości “Tristana i Izoldy” - mgr Iwona Rykowska nauczyciel OSW Kalisz

"Uczeń niedostosowany społecznie" - mgr Waldemar Stroński

Zagrożenia człowieka we współczesnym świecie - mgr Waldemar Stroński

Historia mody - mgr Anna Antczak

Plan rozwoju zawodowego - mgr Anna Bień

Plan rozwoju zawodowego  - mgr Dorota Rybak