Obszar I

 Wychowanie fizyczne

Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej wychowania fizycznego


Lekcja tańca   Lekcje Nordic Walking

                                                        Konspekt - kl. 2g               Konspekt - kl. 1a
    
                                                                                                  Konspekt - kl. IIg

                                                              zobacz foto                       zobacz foto