551

                    

   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
im. Janusza Korczaka
ul. Augustyna Kordeckiego 17a
tel/fax: 62 502 33 60, 62 502 33 90
Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 5, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
sosw1.kalisz@gmail.com


OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH - Klauzula informacyjna

50 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1