Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Adam Łyskawka mail: adamlyskawka@interia.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców / opiekunów ustawowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH