Koło Literackie

Kółko literackie w Naszej Szkole funkcjonuje już od wielu lat, a zakres działalności
i zainteresowań jego członków jest niezwykle szeroki. Każdy bez względu na swoje możliwości może być poetą.
 
Koło Literackie działające w naszej szkole tworzą młodzi uzdolnieni poeci. Łączy ich podobna wrażliwość, spojrzenie na świat, jak i na drugiego człowieka. Może poezja tworzona przez nich nie jest doskonała, może są w niej braki, ale wypływa z głębi dusz tych uczniów więc nie można przejść obok niej obojętnie

Zajęcia Koła Literackiego są prowadzone cyklicznie raz w tygodniu. Celem prawdziwym
i nadrzędnym jest stworzenie młodzieży możliwości do rozwijania pasji, korzystania z dóbr kultury jakimi dysponuje nasz region, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się.
Spotkania mają na celu pomaganie we wzajemnym słuchaniu się, doskonaleniu umiejętności dyskusji, wyrażanie opinii o przeczytanych tekstach, udział w różnych formach życia literackiego, udział w konkursach w szkole i poza nią.
Zależy nam aby nasi uczniowie byli chętni do dyskusji o poezji, prozie, literaturze, chcieli spotykać się z innymi, którym słowo pisane nie jest obce.

Cel działania:

Szczegółowy opis działania:

Praca z uczniami była realizowana zgodnie z założeniami autorskiego program rozwijania literackich uzdolnień uczniów. Spotykaliśmy się raz w tygodniu. Uczniowie układali rymowanki, „bawili się słowem”, tworzyli „dziwne wyrazy”. Wzbogacaliśmy język wypowiedzi wyszukując w słownikach synonimy użytych wyrazów, tworzyliśmy zwroty, porównania i epitety. Dzięki tej pracy teksty pisane przez uczniów były ciekawe i świadczyły o pewnym poziomie kultury czytelniczej.
Zajęcia literackie polegały także na poznawaniu twórczości klasyków literatury (M.Konopnickiej, J.Tuwima, J.Brzechwy, J. Korczaka i in.). Ponadto pracowaliśmy metodą projektową i realizowaliśmy takie projekty edukacyjne jak: „Dobrzy ludzie w czasach zła”, „Julian Tuwim – poeta wrażliwy”, „Mali, średni, duzi, Janusz Korczak żyje wśród nas”. Czytaliśmy i czytamy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom. Czytająca szkoła”. Chętnie organizowaliśmy konkursy literackie i wiedzy dla uczniów naszej Placówki. Odpowiadaliśmy na zaproszenia do udziału w konkursach literackich. Uczniowie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Oglądaliśmy spektakle teatralne, filmy, słuchaliśmy koncertów
w Kaliskiej Filharmonii.
Wszystkie formy aktywności uczniów zawsze były przez nas omawiane. Młodzież chętnie wypowiadały się na temat zdobytych doświadczeń. Uczyli się w ten sposób wymieniać poglądy i kształtowali swój gust literacki.
Edukacja literacka to nie jedyna forma oddziaływań, w której uczestniczyli uczniowie. Stałym elementem naszych spotkań było słuchanie popularnych utworów muzyki klasycznej. Stawała się dla nich inspiracją, wyzwalała pozytywne emocje, wyciszała i rozbudzała wyobraźnię.
Proponowane formy pracy intelektualnej wzbogacały i rozwijały uczniów, zachęcały do kontynuowania tych zainteresowań. Stworzyły możliwość pożytecznego wypełnienia czasu wolnego dzieci i stały się ciekawą ofertą szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych.

 

PLAN   PRACY   KÓŁKA   LITERACKIEGO

rok  szkolny  2013/2014

Prowadząca:

Iwona Graczyk – Rykowska

Czas:

czwartek godz. 800 – 945

Planowane działania:

dalsza współpraca z Teatrem im. W. Bogusławskiego – udział w spektaklach
i próbach generalnych,
współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
dalsza współpraca z Biblioteką Główną w Kaliszu,
dalsza współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu,
współpraca z ODN w Kaliszu,
dobór repertuaru (utworów literackich i muzycznych),
czytanie i omawianie treści oraz przesłania wierszy – dostosowanie stopnia trudności wiersza dla konkretnego ucznia,
przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z cyklu „Julian Tuwim – poeta wrażliwy” rok 2013 rokiem Juliana Tuwima – (życie i twórczość poety),
czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – czytające szkoły – czytamy utwory A. Fredry, J. Tuwima, J. Korczaka i in.
przygotowywanie uczniów do występów na apelach, konkursach,
przygotowywanie uczniów do występów na konkursach literackich, recytatorskich,
przygotowanie uczniów i udział w konkursach literackich oraz poetyckich szkolnych
i pozaszkolnych,
organizacja i przeprowadzenie
 XIII Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii
organizacja i przeprowadzenie II Szkolnego Konkursu Logopedycznego pt. „Między słowami”
przygotowywanie dekoracji do spotkań literacko – muzycznych,
Redagowanie pism do różnych instytucji związanych z działalnością

Uczestnicy:

uczniowie ZSZ oraz SPdP z naszego Ośrodka.

 

Nadrzędnym celem jest wskazanie młodzieży ciekawego, kreatywnego i wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz korzystania z dóbr kultury w swoim mieście i regionie jako alternatywy dla zachowań agresywnych. W tym roku szkolnym zaplanowałam przedstawić w wierszu i piosence twórczość Juliana Tuwima – poety wrażliwego, który wpływał na kolejne pokolenia Polaków..
Chcę również uwrażliwiać uczniów na poszanowanie tradycji związanej z Wielopolską – naszą „małą Ojczyzną”, udział w grze miejskiej oraz w Wielkopolskich Questach. Tematyka Quest opowiada m.in. o lokacji Kalisza, pokazuje najstarsze zakątki miasta. Będę wraz z młodzieżą także uczestniczyła w różnych konkursach proponowanych przez instytucje pozaszkolne. Będę organizowała wewnątrzszkolne konkursy literackie i ortograficzne i logopedyczne. Nadal podejmę współpracę z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, ODN
w Kaliszu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Biblioteką Główną, Filharmonią Kaliską, Muzeum Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz III LO w Kaliszu. Natomiast planuję podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu.

W związku z tym, że zajęcia kółka odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych i uczestniczy w nich również młodzież mieszkająca w Ośrodku, nadal będę ściśle współpracowała z ich nauczycielami, wychowawcami a także panią wicedyrektor od spraw opiekuńczo – wychowawczych.

Kółko ma jednocześnie charakter integracyjny. Na spotkania przychodzą zarazem uczniowie ZSZ i SPdP. Wspólnie ćwiczą podejmowanie decyzji co do repertuaru oraz czytanie i recytację wierszy, a przez to poprawną wymowę oraz czytanie ze zrozumieniem, co jest jednym z aspektów rewalidacyjnych naszej działalności pozalekcyjnej.

termin

temat

omawiane treści

współpraca

wrzesień 2013

Dobór repertuaru na spotkanie poetycko – muzyczne i wykonanie dekoracji

przyjaźń, wspomnienia, oczekiwanie, plany, postanowienia.

„Starsi uczniowie młodszym”.

Biblioteki

 wrzesień 2013

Czytamy „Zemstę” oraz „Śluby panieńskie”
A. Fredry, ćwiczenia
w czytaniu.

 

„Zemsta”,
„Śluby panieńskie”
A. Fredry.

 

Uczniowie,
Nauczyciele,
uczennice III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,

Aktorzy kaliskiego teatru

październik 2013

Przygotowanie
i przeprowadzenie akcji: „Wymień się książką”.

czytanie ze zrozumieniem, radość z czytania

Hurtownie książek w Kaliszu,

ODN w Kaliszu,

III LO im. M. Kopernika w Kaliszu.

październik 2013

Quiz „Co poeta miał na myśli?”

analiza utworów literackich, czytanie poezji

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,

Aktorzy kaliskiego teatru,

listopad 2013

Czytamy przedszkolakom utwory Juliana Tuwima.

utwory znane dzieciom, bajki, wiersze.

Przedszkola kaliskie.

grudzień 2013

Spotkanie w filharmonii kaliskiej. Koncert Mikołajkowy..

Święta, niespodzianka, nadzieja

Filharmonia Kaliska

do 18 grudnia 2013

Czytamy przedszkolakom utwory Juliana Tuwima.

utwory znane dzieciom, bajki, wiersze.

Przedszkola kaliskie.

styczeń/luty 2014

Przygotowanie młodzieży do występów na Przeglądzie Młodych Talentów w Ostrzeszowie.

wiersze o przyjaźni, miłości, nadziei

Nauczyciele,
Wychowawcy

luty 2014

Spotkanie w filharmonii kaliskiej. Koncert Walentynowy.

wiosna, niespodzianka, nadzieja

Filharmonia Kaliska

październik 2013 –
marzec 2014

Konkurs poetycki „Słowa dobrze, że jesteście”

miłość, radość, nadzieja

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

marzec 2014

Prezentacja literatury młodzieżowej, czytanie fragmentów.

różni bohaterzy literatury młodzieżowej

III Liceum im. Mikołaja Kopernika

w Kaliszu,
Uczniowie.

kwiecień 2014

Dobór repertuaru na spotkanie poetycko – muzyczne
i wykonanie dekoracji

miłość, radość, przebudzenie, świeżość

Biblioteki.

kwiecień 2014

Spotkanie poetycko – muzyczne pt. „Wielkanoc w wierszu
i piosence”

miłość, radość, przebudzenie, świeżość

Teatr im. W. Bogusławskiego
w Kaliszu,

ODN w Kaliszu,

KO w Kaliszu,

Muzeum Ziemi Kaliskiej,

Dom Kombatanta

Media

maj 2014

Dobór repertuaru na spotkanie poetycko - muzyczne i wykonanie dekoracji

oczekiwanie, lato, plany, wspomnienia

Biblioteki

 maj 2014

Organizacja XIII Szkolnego Konkursu Ortograficznego
o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii

ciągła praca nad sprawnością ortograficzną uczniów

Nauczyciele,

Wychowawcy

 

maj 2014

Organizacja
i przeprowadzenie
II Szkolnego Konkursu Logopedycznego pt. „Między słowami”

ciągła praca nad poprawna wymową, czytaniem ze zrozumieniem, pisownią

Nauczyciele logopedzi,
Wychowawcy

Czerwiec 2014              

XX edycja konkursu bibliotecznego dla niepełnosprawnych

pisanie utworów literackich i tworzenie do nich obrazów plastycznych

Miejska Biblioteka Publiczna
w Kaliszu