O G Ł O S Z E N I E                                    Kalisz, 2020-05-06                                                                                                                          

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego na rok 2020, prosimy o złożenie do dnia 25.05.2020r.
- kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia 01.03.2020r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za rok 2019 na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2019                                                                                                                                    

- wniosku na  świadczenie wakacyjne

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, dokumenty zostały wysłane do Państwa pocztą i w takiej formie prosimy o ich zwrot. Można je również pobrać ze strony Ośrodka. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 62 502 33 90

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

                                        Wniosek                                      Oświadczenie

O G Ł O S Z E N I E                                           Kalisz, 2019-11-07

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu grudniu 2019r. zostanie wypłacone  świadczenie pieniężne – zapomoga  (z okazji świąt Bożego Narodzenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka  (dział kadr) do dnia 29.11.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E                                         Kalisz, 2019-05-06                                                                                                                          

      Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego na rok 2019, prosimy o złożenie w dniach od 07.05.2019r. do 31.05.2019r. w dziale kadr następujących dokumentów:
- kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia 01.03.2019r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za rok 2018 na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2018.

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

 

 O G Ł O S Z E N I E                                          Kalisz, 2018-10-31

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w dniach  od 27.04.2019r. do 04.05.2019r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planowane jest zorganizowanie wycieczki w pobliżu miejscowości Side w Turcji. Pobyt w hotelu 5-gwiazdkowym Sunis Evren Beach. Cena 2 432,00 zł. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z działem kadr do dnia 06.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E                                        Kalisz, 2018-10-31                                                                            

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu grudniu 2018r. zostanie wypłacone  świadczenie pieniężne – zapomoga (z okazji świąt Bożego Narodzenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka (dział kadr) do dnia 25.11.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E                                         Kalisz, 2018-04-26                                                                                                                          

      Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego na rok 2018, prosimy o złożenie w dniach od 07.05.2018r. do 25.05.2018r. w dziale kadr następujących dokumentów:
- kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia 01.03.2018r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za rok 2017 na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2017.

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

 

O G Ł O S Z E N I E                                       Kalisz, 2017-11-02                                                                                                                               

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w dniach od 29/30.04.2018r. do 5/6.05.2018r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planowane jest zorganizowanie wycieczki samolotowej do Grecji. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z działem kadr do dnia 06.11.2017r. w celu uzyskania informacji i zapisu.

 

O G Ł O S Z E N I E                                                Kalisz, 2017-10-26                       

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu grudniu 2017r. zostanie wypłacone  świadczenie pieniężne – zapomoga (z okazji świąt Bożego Narodzenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka (dział kadr) do dnia 30.11.2017r.

O G Ł O S Z E N I E                                                 Kalisz, 2017-04-28                                                                                                                          

      Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego na rok 2017 prosimy o złożenie w dniach od 08.05.2017r. do 26.05.2017r. w dziale kadr następujących dokumentów:
- kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia 01.03.2017r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za rok 2016 na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2016.

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

 O G Ł O S Z E N I E                                                Kalisz, 2016-11-03

                        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu grudniu 2016r. zostanie wypłacone  świadczenie pieniężne – zapomoga (z okazji świąt Bożego Narodzenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka do dnia 30.11.2016r. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem kadr.

                                                                                         Wniosek 

 

O G Ł O S Z E N I E                             Kalisz, 2016-11-03                                                                                                                             

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w dniach od 29/30.04.2017r. do 6/7.05.2017r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planowane jest zorganizowanie wycieczki samolotowej do Grecji (Kreta). Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z działem kadr do dnia 10.11.2016r. w celu uzyskania szczegółowych informacji i zapisu.

 

O G Ł O S Z E N I E                                                  Kalisz, 2016-05-04                                                                                                               

      Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego na rok 2016 prosimy o złożenie w dniach od 04.05.2016r. do 25.05.2016r. w dziale kadr następujących dokumentów:
-
kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia 01.03.2016r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za rok 2015 na podstawie rozliczeń podatkowych za rok 2015.

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

                                                                                                        Oświadczenie

 

O G Ł O S Z E N I E                                                                              Kalisz, 2016-03-0

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w dniach od 26.05.2016r. do 28.05.2016r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planowane jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do: SANDOMIERZ – ZAMOŚĆ – ROZTOCZE. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z działem kadr do dnia 15.03.2016r. w celu uzyskania szczegółowych informacji i zapisu.

 

O G Ł O S Z E N I E                                                                                Kalisz, 2015-11-09

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu grudniu 2015r. zostanie wypłacone  świadczenie pieniężne – zapomoga (z okazji świąt Bożego Narodzenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka do dnia 02.12.2015r. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem kadr.

                                                                                        Wniosek 

O G Ł O S Z E N I E    

     Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu informuje, że w miesiącu kwietniu 2015r. zostanie wypłacone  pieniężne świadczenie świąteczno-wielkanocne (zapomoga) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku  w siedzibie Ośrodka (w dziale kadr) do dnia 31.03.2015r. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

                                                                                                              Wniosek

 

  O G Ł O S Z E N I E                                                                                     Kalisz, 2015-04-21

      Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ustalenia progu dochodowego
na rok 2015 prosimy o złożenie w dniach
od 04.05.2015r. do 23.05.2015r. w dziale kadr następujących dokumentów:
- kserokopii decyzji o waloryzacji emerytury - renty obowiązującej od dnia
01.03.2015r.
- oświadczenia o dochodach uzyskanych za
rok 2014

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

                                                                                                           Oświadczenie

 

 O G Ł O S Z E N I E                                                                                     Kalisz, 2015-04-23

Informujemy, że od dnia 04.05.2015r. do dnia 12.06.2015r. będą przyjmowane wnioski na wypłatę świadczenia
ZFŚS
,,wczasy pod gruszą”. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem kadr.