Wizyta w Domu Kombatanta


dsc09529.JPG
dsc09531.JPG
dsc09545.JPG
dsc09546.JPG
dsc09548.JPG
dsc09549.JPG
dsc09557.JPG